Arbetsmiljöverket
Eva Bernmark, 010-730 93 66
Mikael Holst, 010-730 97 39

Boverket
Avdo Bojcic, 0455-35 30 32
Sara Elfving, 0455-35 32 92
Ieva Kisieliute, 0455-35 31 39

Elsäkerhetsverket
Per Samuelsson, 010-168 05 32
Margareta Willbergh, 010-168 05 26

Energimyndigheten
Anders Hallberg, 016-544 21 13
Marie Blom, 016-542 06 15

Folkhälsomyndigheten
Olga Caratier, 010-205 22 33
Daniel Mellberg, 010-205 22 18

Inspektionen för vård och omsorg
Anna Lundgren, 010-788 58 55
Lena Koepke, 010-788 52 17

Kemikalieinspektionen
Annkristin Axén, 08-519 41 231
Johan Forsberg, 08-519 41 325
Karin Rumar, 08-519 412 52

Kommerskollegium
Iness Hadji, 08-690 48 02
Anders Karlsson, 08-690 48 33

Konsumentverket
Kristofer Johannesson, 054-19 40 14
Åsa Persson, 054-19 40 38

Läkemedelsverket
Susanne Zakrisson, 018-17 82 09

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Marianne Runhage, 010-240 50 84
Johan Rådman, 010-240 52 26
Per-Olov Sjöö, 010-240 54 79

Naturvårdsverket
Fredrik Larsson, 010-698 00 00
Emma Nord-Norén, 010-698 12 18

Post- och telestyrelsen
Peggy Haase, 08-678 55 80
Birger Hägg, 08-678 56 41

Myndigheten för press, radio och tv
Anna Dingertz, 08-580 070 18
Marie Swanström, 08-580 070 53

Socialstyrelsen
Tesi Aschan, 075-247 37 58
Louise Johannesson, 075-247 30 00

Strålsäkerhetsmyndigheten
Augusto Zúñiga Stenberg, 08-799 41 22

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Mikael Schmidt, 033-17 77 37
Renée Hansson, 033-17 08 32

Transportstyrelsen
Mikael Hägg (järnväg), 010-495 55 53
Fredrik Montell (järnväg), 010-495 55 77
Dennis Lundin (sjöfart), 010-495 40 32
Philip Kempe, (sjöfart), 010-495 32 05
Hans Norén (väg), 010-495 57 73
Svante Törnquist (väg), 010-495 56 61

Tullverket
Per Holgersson, 0771-520 520
Albin Plevljak, 0771-520 520

Sekretariatet
Sanela Putnik, 033-17 77 09
Viktoria Lindberg Martinell, 033-17 77 45
Robin Lundgren, 033-17 77 91
marknadskontroll@swedac.se