Skip to content

Elsäkerhetsverket har fått in flera samtal från oroade elinstallatörer som noterat brister på spabad, exempelvis att de inte är CE-märkta eller har bristande information i sin bruksanvisning. Totalt har tolv spabad ingått i granskningen och två klarade sig utan anmärkning.

Granskningen är en så kallad dokumentationskontroll som innebär att inga tester utförts på själva spabadet, utan det är märkning på produkten samt tillhörande dokumentation som Elsäkerhetsverket tittat närmare på. Totalt ingick 12 spabad, både stationära och uppblåsbara i olika prisklasser. Läs hela artikeln hos Elsäkerhetsverket.

Published:14 June 2022, kl. 14:24 Last updated14 June 2022, kl. 14:24