Hoppa till innehållet

Vilka symboler finns på certifikatet?

Titta efter vilka symboler som står med på certifikatet och var de är placerade. Det ska finnas en symbol från organisationen som har utfärdat ackrediteringen för certifieringsföretaget och en symbol från företaget som har utfärdat certifikatet.

Genom att besöka ackrediteringsorganisationens och företagets, som har utfärdat certifikatet, hemsidor kan du se om symbolerna ser likadana ut.

Var uppmärksam på om symbolen avviker i färg, position eller är felplacerat. Detta kan det vara ett tecken på att certifikatet är falskt.

Rätt standard för rätt område? 

Titta efter vilken eller vilka standarder som står på certifikatet. Stämmer de överens med området som certifikatet avser? Om standarden inte stämmer överens, kan det vara ett tecken på att certifikatet är falskt.

Om du är osäker på vilka standarder som gäller för ditt område kan du kontakta ett certifieringsföretag för mer information.

Vem har godkänt certifikatet?

Finns det ett namn på den person som har godkänt certifikatet? Ta reda på om den personen arbetar hos certifieringsföretaget.

Titta också efter beslutsdatum och utgångsdatum för dokumentet.

Ser innehållet professionellt ut?

Certifieringsföretag lägger ner mycket tid och pengar på att mallen för certifikatet ska se professionell ut. De är noga med att texten är rätt och att innehållet är väl strukturerat.

Men även ett falskt intyg kan ge ett professionellt intryck. Var därför uppmärksam på felstavning av vanliga ord och grammatiska fel i texten, det är vanliga misstag på falska certifikat.

Jämför certifikat med förteckning 

Certifieringsföretag har alltid en förteckning, kopia, över certifikat med rätt uppgifter. Du kan jämföra innehållet i certifikatet med de uppgifter som finns i förteckningen för t.ex. nummer, område och standard.

Genom att kontakta certifieringsföretaget kan du få hjälp med att hitta rätt förteckning. Om du inte är säker på att certifikatet är äkta ska du inte ringa numret som står på certifikatet. Gå istället in på certifieringsföretagets hemsida och leta upp rätt kontaktuppgifter.

Bilagor

Om certifikatet har en eller flera bilagor ska detta stå på certifikatet.

Mer om misstanke om falskt certifikat 

Om du fortfarande misstänker att certifikatet är falskt, klicka här för att läsa vår steg för steg guide om hur du går vidare.

Vill du veta mer?

Kontakta Swedac eller vänd dig direkt till företaget som certifierar för mer information.