Hoppa till innehållet

برای شرکتها
شما که تولید کننده، توزیع کننده یا نمایندگی فروش یک کالا هستید، که اصطلاحاً دست اندر کار اقتصادی یک کالا محسوب   می شوید، همیشه مسئولیت دارید که استفاده از محصولات شما توسط دیگران دارای ایمنی بوده و واجد شرایط تولید باشند. تولید کنندگان مسئولیت ویژه ای بر عهده دارند که محصولات واجد شرایط قانونی و سایر شرایط تولید باشند. وارد کنندگان، توزیع کنندگان و نمایندگی‌های فروش نیز بایستی بر واجد شرایط بودن محصولاتی که از تولید کنندگان برای فروش خریداری می کنند نظارت داشته باشند.

در سوئد چندین اداره دولتی مسئول وجود دارد که واجد شرایط تولید بودن، داشتن اتیکت صحیح و کنترل شده بودن مطابق شرایط تولید در زمینه های مختلف محصولاتی که در سوئد به فروش می رسند را کنترل می کنند. کاری که این ادارات انجام می دهند بعبارت دیگر کنترل بازار نامیده می شود. اگر یک اداره دولتی کشف کند که یک محصول دارای نقص است حق دارد علیه دست اندرکاران اقتصادی که شرایط تولید را رعایت نمی کنند، دست به اقداماتی بزند. اقدامات مختلفی، بطور مثال ممنوعیت فروش، خاتمه فروش محصولات یا بازپس گرفتن محصول از مصرف کنندگان وجود دارد. شرکتها می توانند داوطلبانه به فروش تولیدات خود خاتمه دهند یا محصولات را از نمایندگی های فروش و مصرف کنندگان بازپس بگیرند. اگر یک شرکت تصمیم یک اداره دولتی را رعایت نکند شرکت ممکن است ممنوعیت فروش یا اخطاریه دریافت کند، یعنی دادگاه یا اداره دولتی تصمیم می گیرد که شرکت بایستی محصولات را بازپس بگیرد. این اخطاریه اغلب با وجه تأمین، بعبارت دیگر جریمه همراه است.

کار کنترل بازار توسط ادارات دولتی بصورت اطلاع رسانی در باره تولیدات، اقدامات نظارتی برنامه ریزی شده نزد تولید کننده، وارد کننده یا نمایندگی فروش یا بصورت واکنش نسبت به حوادث گزارش شده، شکایات از سوی آحاد مردم یا هشدارهایی از ادارات دولتی سایر کشورها انجام می شود. کنترل بازار بایستی به تضمین ایمنی، تندرستی و محافظت از حق و حقوق مصرف کنندگان کمک کند. کنترل بازار بایستی همچنین باعث شود که رقابت بین شرکتها ناعادلانه نشود.

بسیاری از محصولات بایستی مطابق قانون تولیدات اتحادیه اروپا دارای علامت CE (مطابق موازین اروپایی) باشند. علامت گذاری یک محصول با CE تضمین می کند که تولید کننده شرایط جاری تولید را رعایت کرده است. در باره تولیدات مهم است که بدانید که همه تولیدات نبایستی یا نمی تواند با CE علامت گذاری شود. برای آنکه بدانید آیا تولید شما بایستی با CE علامت گذاری شود یا نه، لازم است بدانید کدام بخشنامه اتحادیه اروپا برای تولید شما صِدق می کند. مطالب بیشتر در باره چگونگی علامت گذاری با CE را  از طریق این پیوند‌های زیر مطالب کلی در باره علامت گذاری CE  و این وبسایت بخوانید  علامت گذاری CE در شش مرحله (فقط به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌های اتحادیه اروپا).

تشخیص مطابقت
یک تولید کننده همیشه دارای یک مسئول برای نظارت بر واجد شرایط بودن تولیدات مطابق قانون تولیدات اتحادیه اروپا است.
گاهی اوقات تولید کننده ملزم می شود یک شرکت یا سازمان بیطرف را بکار بگیرد. یعنی محصول تست می شود که مشاهده شود آیا واجد قوانین و شرایط جاری است یا نه. این شرکتها یا سازمانهای بیطرف نهادهای گزارشی نامیده  می شوند. فهرستی از همه نهادهای گزارشی در یک بانک داده های رایانه ای در وبگاه کمیسیون اروپا وجود دارد که  NANDO  نامیده می‌شود.

برخی از زمینه ها مستلزم تضمین کیفیت ویژه است که به آن اصطلاحاً اعطای اعتبار (ackreditering) گفته می شود. یک نهاد اعطای اعتبار مرتباً شرکتها یا سازمانها را کنترل می کند که ببیند آیا آنها دارای مهارت و شایستگی صحیح برای انجام مأموریت های اعطای اعتبار شده را دارا هستند یا نه. در سوئد یک اداره دولتی بنام “هیئت مدیره اعطای اعتبار و کنترل فنی”، Swedac، نهاد اعطای اعتبار است. Swedac همچنین صلاحیت تشخیص مهارت و شایستگی، انتخاب و معرفی اینگونه نهادها به کمیسیون اروپا را نیز داراست.

برای مصرف کنندگان
شما در اینجا اطلاعات و راهنمائی برای مصرف کنندگان دریافت می کنید تا بدانید هنگام خریداری یک محصول چه مواردی را بایستی در نظر بگیرید. شما همچنین در باره چگونگی گزارش دادن یک محصول خطرناک نیز اطلاعات دریافت می‌کنید. استفاده از محصولاتی که در سوئد و در محدوده اتحادیه اروپا به فروش می رسند بایستی با ایمنی همراه باشد. همه شرکتها در محدوده اتحادیه اروپا بایستی قوانین مربوطه را رعایت کنند، حتی اگر شرکت تولیداتی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را وارد می کند. بطور مثال اگر شما بعنوان شخص حقیقی مستقیماً از یک سکوی بازرگانی الکترونیکی خارج از اتحادیه اروپا خرید می کنید خود شخصاً وارد کننده محسوب شده و از اینرو مسئول هستید که محصولات برای تندرستی شما یا دیگران، ایمنی و محیط زیست خطرناک نباشند و همچنین نظارت داشته باشید که محصولات بطور صحیح علامت گذاری شده باشند. برخی از تولیدات بایستی با CE علامت گذاری شوند. علامت CE به این مفهوم است که کالا واجد شرایط الزامی اتحادیه اروپا برای آن کالای مشخص است. فروش کالا بدون داشتن علامت در محدوده اتحادیه اروپا مجاز نیست.  تولید کننده موظف است تحقیق کند که آیا یک کالا بایستی علامت گذاری CE شده باشد یا نه. اطلاعات بیشتر در باره علامت گذاری CE در اینجا وجود دارد: CE-märkning (اطلاعات فقط به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌های اتحادیه اروپا وجود دارد).

 

خرید از وبگاه‌ها/بازارهای خارج از اتحادیه اروپا/کشورهای عضو پیمان همکاریهای اقتصادی اروپا

وبگاه‌های به اصطلاح واردات خصوصی بیش از پیش عادی می شوند.  اگر تولید کننده محصول خارج از خارج از اتحادیه اروپا/کشورهای عضو پیمان همکاریهای اقتصادی اروپا قرار دارد، و نام و آدرس پستی یک وارد کننده در محدوده اتحادیه اروپا/کشورهای عضو پیمان همکاریهای اقتصادی اروپا نیز روی محصول درج نشده باشد، شما که بعنوان مصرف کنده مستقیماً از آنها سفارش می دهید، معمولاً واردات خصوصی محسوب می شود.   در اینگونه موارد خود شما بایستی نظارت داشته باشید که استفاده از آن کالا در سوئد با ایمنی همراه باشد.   بطور خلاصه می‌توان گفت که شرایط الزامی ایمنی برای شما که برای مصرف شخصی وارد می کنید با شرایط الزامی برای شرکتهایی که برای فروش وارد می کنند، یکسان است. هنگام واردات شخصی ممکن است همچنین عوارض گمرکی و سایر هزینه ها نیز افزوده شود.

گزارش محصول
اگر محصولی را خریداری کرده اید و احساس می کنید ممکن است خطرناک باشد بایستی در درجه نخست با نمایندگی فروش تماس بگیرید. خوب است همچنین با اداره دولتی مسئول کنترل بازار نیز تماس بگیرید. فهرستی از ادارات دولتی کنترل بازار در سوئد و زمینه های مسئولیت آنها را در وبسایت ما marknadskontroll.se پیدا می کنید. اطلاعات بیشتر در باره کالای فروخته شده یا خدمات خطرناک را در وبگاه اداره مصرف کنندگان پیدا می کنید Konsumentverkets webbplats (اطلاعات فقط به زبان انگلیس یا سایر زبانهای اتحادیه اروپا وجود دارد).

ادارات کنترل بازار در محدوده اتحادیه اروپا در زمینه اطلاع رسانی به یکدیگر و به عموم افراد در باره تولیدات خطرناک که بایستی بعلت نقصان ایمنی از بازار خارج شوند، با هم همکاری می کنند.  این همکاری می تواند بطور مثال در این زمینه باشد که شرکت مجاز به فروش محصول خود نیست یا باید آنرا از مصرف کننده بازپس بگیرد. ادارات مربوطه چنین محصولاتی را در سیستم اخطار و اطلاعات بنام “Safety Gate” (دروازه ایمنی) گزارش    می دهند. کمیسیون اروپا هر هفته این اطلاعات را در فهرستی با عکس و توضیحات در باره همه تولیدات گزارش شده تدوین می کند. در وبگاه Safety Gate می توانید اطلاعات بیشتری در باره کالاهای خطرناک دریافت کنید: Safety Gate (اطلاعات فقط به زبان انگلیس یا سایر زبانهای اتحادیه اروپا وجود دارد).