Hoppa till innehållet

Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat.
För närvarande är 17 myndigheter representerade i rådet. 15 marknadskontrollmyndigheter samt Tullverket och Kommerskollegium ingår.