Hoppa till innehållet

Vid misstanke om ett falskt certifikat är det viktigt att informera om det för att stoppa spridningen av icke överensstämmande produkter. Här kommer några steg för hur du går tillväga:

1. Kontrollera i Nando
Ett första steg är att ta reda på vilket eller vilka förordningar eller direktiv det anmälda organet som anges på certifikatet (EU-typintyg) är anmält för i EU:s databas Nando. Kontrollera att det är anmält att utföra bedömning för just din produkt.

2. Kontakta anmält organ
Ta först kontakt med det anmälda organ som anges på certifikatet (EU-typintyg) för att verifiera att det har utfärdat certifikatet. Använd kontaktuppgifterna till det anmälda organet som anges i Nando och inte de kontaktuppgifter som anges på certifikatet då även dessa kan vara förfalskade och gå till den som förfalskat certifikatet.

3. Informera myndigheter vid misstanke om falskt certifikat
Informera Swedac och ansvarig sektorsmyndighet i Sverige vid misstanke om falskt certifikat.

För att agera mot ett anmält organ i ett annat land kan kontakt ske med nationellt ackrediteringsorgan, anmälande myndighet och/eller nationell ansvarig sektorsmyndighet i det landet.
Läs mer på Europeiska Kommissionens webbplats.

Här finns kontaktlista om du vill kontakta Swedac eller övriga myndigheter i Marknadskontrollrådet.