Hoppa till innehållet

Exempel på frivilliga märken

ecolabel
”European Ecolabel” är ett europeiskt märke för produkter inom textil, hem och trädgård samt för tjänster inom turistbranschen. Märket är en del av EU-kommissionens handlingsprogram från 2008 om en hållbar konsumtion och produktion.

svanen

Svanen” är ett nordiskt miljömärke med krav på klimat- och miljö, funktion och kvalitet för varor och tjänster.

tco
TCO är en organisation med märkning för kontorsutrustning, såsom exempelvis, datorer, skärmar, mobiltelefoner, andra kontorsapparater och kontorsmöbler.

fsc
Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation som har märkning för trä- och skogsprodukter. Organisationen har i sin märkning riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

krav

KRAV-märket omfattar ekologiska livsmedel och råvaror.

bra_miljoval

Bra Miljöval” är Svenska Naturskyddsföreningens märke med krav på miljö för varor och tjänster inom områdena värmeenergi, fjärrkyla, elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, persontransporter, livsmedelsbutiker, blomsterbutiker och papper.

intertek

S-märket ägs och utfärdas av Intertek och innebär att Intertek har utfört en oberoende provning och certifiering av den aktuella elektriska eller elektroniska produkten enligt tillämpliga standarder.

p_mark
P-märket ägs och utfärdas av SP och innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

RAC

Rainforest Alliance Certified finns på varor som producerats med hänsyn till omgivningen och den biologiska mångfalden. Bakom ligger en ideell organisation, också en av grundarna till The Forest Stewardship Council.

GOTS

GOTS, Global Organic Textile Standard, är en internationell märkning av kläder och textil med hänsyn till miljö och socialt ansvar. Bakom står fyra medlemsorganisationer i textilbranschen, som arbetar för ekologisk odling och goda arbetsförhållanden.

FairTrade

FairTrade garanterar att odlare och anställda har bra ekonomiska villkor. FairTrade är en internationell organisation, i Sverige står LO och Svenska kyrkan och ett stort antal medlemsorganisationer bakom märket.

Demetermärket

Demetermärket visar att varan är biologiskt odlad. Märket tilldelas odlare som uppfyller reglerna som de internationella kontrollorganisationerna för biodynamisk odling, Demeter, har satt upp.

MSC

MSC – Marine Stewardship Council certifierar fisk och skaldjur som fiskats med hållbara fångstmetoder. MSC är en internationell organisation som samarbetar med bland andra företag, forskare, och miljöorganisationer för ett hållbart fiske.

svalan

Svalan. Astma- och allergiförbundets märkning vägleder den som letar produkter som är bra för allergiker. Den återfinns på allt från bäddprodukter till tvättmaskiner.

svensktsigill

Svenskt Sigill är en kvalitetsmärkning av svensk mat och blommor. Bakom Sigill finns Lantbrukarnas Riksförbund, däribland ett antal mejerier och köttproducenter.

Ä-märket

Ä-märket. Bakom Ä-märket står konsumentföreningen Äkta vara som vill undvika E-nummer och andra tillsatser i mat.