Hoppa till innehållet

En del marknadskontrollmyndigheter visar beslutade försäljningsförbud på deras respektive webbplatser. Du hittar dessutom information om vissa försäljningsförbud och återkallelser här.

Du kan också söka efter produkter i ICSMS, en europeisk databas över marknadskontrollerade produkter. Sök produkter i ICSMS

Du kan dessutom söka efter produkter i Safety Gate/RAPEX. Där listas de riktigt farliga produkterna, som även återkallats. Sök produkter i Safety Gate/RAPEX

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.
Läs rapporten här