Hoppa till innehållet

Arbetsmiljöverket
Eva Bernmark, 010-730 93 66
Joakim Medin, 010-730 93 52

Boverket
Avdo Bojcic, 0455-35 30 32
Ieva Kisieliute, 0455-35 31 39

Elsäkerhetsverket
Per Samuelsson, 010-168 05 32
Katarina Olofsson, 010-168 05 25

Energimyndigheten
Anna Ekegren
Linn Stengård

Folkhälsomyndigheten
Olga Caratier, 010-205 22 33
David Engstrand

Inspektionen för vård och omsorg
Ingela Ottoson, 010-788 50 00

Kemikalieinspektionen
Annkristin Axén, 08-519 41 231
Karin Rumar, 08-519 412 52

Kommerskollegium
Iness Hadji, 08-690 48 02
Katarina Paul, 08-690 48 02

Konsumentverket
Kristoffer Pettersson, 054-19 40 14
Åsa Persson, 054-19 40 38

Läkemedelsverket
Elmira Tavoosi, 018-17 46 11
Stina Wallin Ottosson, 018-17 46 11

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Per-Olov Sjöö, 010-240 54 79
Anna Stridsberg

Naturvårdsverket
Jakob Rindegren, 010-698 15 37

Post- och telestyrelsen
Peggy Haase, 08-678 55 80
Birger Hägg, 08-678 56 41

Strålsäkerhetsmyndigheten
Erik Höglund
Saga Söderholm, 08-799 40 00

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Mikael Schmidt, 033-17 77 37
Renée Hansson, 033-17 08 32

Transportstyrelsen
Hans Norén (väg), 010-495 57 73
Jacob Rockström, 076-721 14 91

Tullverket
Albin Plevljak, 0771-520 520
Luca Castiglione, 08-456 52 43

Sekretariatet
Sanela Putnik, 033-17 77 09
Viktoria Lindberg Martinell, 033-17 77 45
Robin Lundgren, 033-17 77 91
marknadskontroll@swedac.se