Hoppa till innehållet

Marknadskontrollrådet on kansallinen koordinointielin, joka huolehtii markkinavalvonnan koordinoinnista Ruotsissa. Marknadskontrollrådetia hallinnoi keskitetty koordinointitoimisto, joka on osa Swedacia (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, akkreditoinnista ja teknisestä valvonnasta vastaava viranomainen). Koordinointitoimisto vastaa toimielimen puheenjohtajuudesta ja sihteeristöstä.

Yhteystiedot:
marknadskontroll@swedac.se