Hoppa till innehållet

En stor del av produktlagstiftningen har sitt ursprung i EU-direktiv som genomförs i svensk lagstiftning, såsom lagar, förordningar och föreskrifter.

Av denna lagstiftning framgår bland annat vilka hälso- och säkerhetskrav produkten ska uppfylla och hur tillverkaren ska låta kontrollera sin produkt för att säkerställa att den uppfyller dessa krav. Ibland krävs att den tekniska kontrollen sker hos ett oberoende bedömningsorgan, men ofta räcker det att tillverkaren själv intygar att produkten uppfyller gällande krav.

Här hittar du mer information om relevant produktlagstiftning och ansvarig svensk myndighet.

Produktkravsguide