Hoppa till innehållet

Marknadskontrollrådet är placerat hos Swedac som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat. Sekretariatets uppgift är att samordna arbetet genom att planera och förbereda möten, delta i olika arbetsgrupper, informera om marknadskontrollfrågor samt delta i EUs arbetsgrupper om marknadskontroll.

För frågor om marknadskontroll.