Hoppa till innehållet

Har du en produkt som du upplever kan vara farlig bör du kontakta återförsäljaren. Det är bra om du också kontaktar ansvarig marknadskontrollmyndighet. En lista på myndigheternas ansvarsområden finner du här.
Näringsidkare och myndigheter är skyldiga att vidta åtgärder för att stoppa farliga konsument- och yrkesprodukter.

Sålt vara eller farlig tjänst kan man läsa mer om på Konsumentverkets webbplats.