Hoppa till innehållet

Distributörers skyldigheter

I grunden måste alla som tillhandahåller produkter ha koll på de produkter som de tillhandahåller och vilka krav som gäller. Du måste till exempel känna till vilka produkter som ska ha CE-märkning och vilka som inte ska ha det, vilken övrig märkning som krävs, vilken information som måste följa med produkten, vilka språkkrav som gäller för tillhörande dokumentation och vad som är tydliga tecken på bristande överensstämmelse.

Som distributör har du ett ansvar för att produkterna uppfyller relevanta krav. Du får inte tillhandahålla produkter om det finns anledning att tro att de är bristfälliga eller farliga.

Utöver detta ska du göra särskilda kontroller av att produkten har

  • rätt märkning (t.ex. CE-märkning)
  • erforderliga dokument (t.ex. EU-försäkran om överensstämmelse) och bruksanvisningar samt säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt kan förstås om så krävs enligt den tillämpliga lagstiftningen
  • information om tillverkare och importör (namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och adressen till en kontaktpunkt på produkten) och att produkten är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning.

Som distributör får du inte tillhandahålla produkter som du vet eller borde anta inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Förutom att kontrollera att produkten uppfyller de formella kraven måste du som är distributör ta initiativ till korrigerande åtgärder vid misstanke om bristande överensstämmelse och bistå marknadskontrollmyndigheterna för att identifiera den tillverkare eller importör som ansvarar för produkten.

Du kan läsa mer om distributörers skyldigheter på Europeiska Kommissionens hemsida i Europeiska Kommissionens 2022 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser, kapitel 3.
Länk till Europeiska kommissionens webbplats