Hoppa till innehållet

Marknadskontroll ska se till att produkter på marknaden uppfyller krav på skydd och säkerhet för konsumenter, arbetstagare och miljö.
Den ska också skydda seriösa företag mot illojal konkurrens.