Hoppa till innehållet

Marknadskontrollrådets arbete syftar till att fungera som ett nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll för att främja samverkan och effektivitet i kontrollen. Rådet ansvarar för spridning av information om marknadskontroll och organiserar kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, allmänhet och näringslivets kontakter.

I arbetet ingår att årligen utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan för marknadskontroll.

Arbetet består i hög utsträckning av informationsutbyte, lagstiftningsarbete och metodutveckling.