Hoppa till innehållet

Varje år kontrollerar myndigheterna en mängd produkter varav en del får försäljningsförbud. Ett försäljningsförbud innebär bland annat att den som importerar den aktuella produkten inte längre får sälja den.

Försäljningsförbud med återkallelse

Försäljningsförbud kan kombineras med krav på återkallelse från återförsäljare, vilket innebär att importören ska ta tillbaka levererade produkter från sina återförsäljare. Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försäljningsförbud med återkallelse från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att informera konsumenten om hur återkallelsen av produkten kommer att gå till.

Frivilliga åtgärder

Om en tillverkare, importör eller återförsäljare upptäcker att de produkter som de tillhandahåller inte är säkra eller avger störningar, kan dessa återkallas frivilligt. Åtgärden kan antingen vara en överenskommelse mellan myndigheten och tillverkaren, importören eller återförsäljaren, en så kallad ”godtagbar frivillig åtgärd”, eller ett helt frivilligt initiativ från tillverkaren eller säljaren.