Hoppa till innehållet

Hur marknadskontroll bedrivs och är organiserat kan variera från land till land. I Sverige är den uppdelad mellan ett stort antal myndigheter, som alla kontrollerar sina respektive ansvarsområden.

Regeringen har i en förordning om marknadskontroll utsett sektorsmyndigheter som ansvariga för marknadskontroll.

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där representanter från berörda myndigheter ingår. Swedac är även centralt samordningskontor för marknadskontroll och representerar Sverige i EU:s nätverk för produktöverensstämmelse.

Marknadskontrollrådet består i dagsläget av 17 olika myndigheter.