Hoppa till innehållet

Här följer några tips till dig, som importör, som du behöver tänka på när du ska sälja produkter inom EU:

1. Finns CE-märkning för produkten? Identifiera produktområde och produktlagstiftning (EU-förordningar och direktiv) i produktkravsguiden.

2. Finns teknisk dokumentation för produkten (uppgifter om produktens konstruktion, tillverkning och funktion)?

3. Finns dokumentation från bedömningen av överensstämmelse, t ex certifikat?

4. Finns EU-försäkran om bedömning av överensstämmelse (EU Declaration Conformity, ofta benämnt DoC)?

För att säkerställa att bedömning av överensstämmelse har utförts av oberoende part enligt EUs regelverk kan även följande kontrolleras;

5. Har ett anmält organ (Notified Body) utfört bedömning av produkten? Kontrollera identifikationsnummer för CE-märkningen.

6. Kontrollera att det anmälda organet är anmält och/eller ackrediterat att utföra bedömning för just ditt produktområde i EU:s databas Nando.