Hoppa till innehållet

 

Idag har Marknadskontrollrådet första möte med 17 deltagande myndigheter och inbjudna gästtalare. Mötet hålls idag digitalt där bl.a. EU-kommissionen deltar för att berätta om
utvärderingen av New Legislative Framework (NLF) och Konsumentverket berättar om Digital Services Act (DSA) om digitala tjänster.

Nästa möte är den 10 och 11 maj i Stockholm.