Hoppa till innehållet

JO Sport AB återkallar snorkelmasken “Murena Full face Snorkel Mask” eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd. Läs mer hos Konsumentverket.