Hoppa till innehållet

Pro Support Scandinavia AB återkallar barngrinden Troll fällgrind security eftersom den uppvisar allvarliga säkerhetsbrister då grindens låsfunktion, som ska förhindra att små barn kan öppna grinden själva, är bristfällig. Läs mer om återkallelsen hos Konsumentverket.

Publicerad: 5 september 2023, kl. 13:27 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:37