Hoppa till innehållet

 

Mötesprogrammet omfattade två dagar och innehöll bl.a. industrins uppfattning om produktkrav och bristande efterlevnad, piratkopiering och kopplingen till produktsäkerhet och aktuella frågor från Regeringskansliet, bl.a. om pågående förhandling av EU- kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden och ny EU-förordning om allmän produktsäkerhet.

Det som framförallt genomsyrade båda dagarna var den pågående digitala utvecklingen och artificiell intelligens. Till mötet bjöds Heidi Lund från Kommerskollegium in. Hon har initierat och skrivit rapporten Innovation, AI, teknisk reglering och handel.

Syftet med rapporten är dels att belysa på vilket sätt utnyttjandet av digitala teknologier och innovationer i form av artificiell intelligens och dels relaterade ökande digitala sårbarheter påverkar egenskaperna i industrivaror och hur detta bör beaktas i teknisk reglering.

Till mötet bjöds även Sandra Sjöåker in från Läkemedelsverket. Hon har medverkat som en av experterna i rapporten. Läkemedelverket arbetar aktivt med att bygga upp AI-kompetens på myndigheten och har pekat ut eHälsa som ett särskilt fokusområde.

Digital innovation och AI och hur den påverkar marknadskontrollen är ett ämne som kommer att diskuteras i Marknadskontrollrådet även på framtida möten för att bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte och samverkan mellan myndigheterna på området.

 

Publicerad: 26 maj 2023, kl. 14:00 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:40