Hoppa till innehållet

Med på Nalen fanns drygt 110 deltagare som alla har någon koppling till marknadskontroll, såsom chefer, inspektörer, utredare och andra. Det var första gången på fyra år som dagen arrangerades eftersom pandemin kom emellan.

Sedan den senaste Marknadskontrolldagen har en hel del förändrats på området. En ny EU-förordning för marknadskontroll har trätt ikraft och en nationell strategi för marknadskontroll har beslutats om. Dessutom har e-handeln ökat avsevärt under de senaste åren och skapat nya utmaningar för myndigheterna. Det fanns därför ett stort behov av att äntligen träffas för att prata och lära sig mer om hur andra myndigheter arbetar med de nya förutsättningarna.

Under dagen fick deltagarna dessutom inspiration om hur fyra myndigheter arbetar med marknadskontroll, bl.a. hur man kan arbeta i projektform, samverka med andra myndigheter eller hur man kan ta sig an utmaningarna med den växande e-handeln. Myndigheterna fick även tillfälle att lyssna till ett panelsamtal där flera myndigheter i rådet delade mig sig av hur de arbetar.

Den avslutande delen av dagen handlade om framtidsspaning och de utmaningar och möjligheter som finns. Hur kan vi bli bättre på att samverka?

Sammanfattningsvis var det en lyckad dag med tillfälle för mycket diskussion, reflektion och samverkan mellan myndigheterna.