Europeiska kommissionens rapport för 2017 om systemet för tidig varning för farliga produkter (RAPEX)

Den 12 mars publicerade Europeiska kommissionen sin rapport om systemets användning under 2017. Resultatet visar att systemet använts i allt högre utsträckning av de nationella marknadskontrollmyndigheterna och under året var leksaker den mest anmälda produktkategorin (20 %), därefter motorfordon (20%) och kläder, textiler, och modeartiklar (12%). Dessa produkter har återkallats från marknaden.

Europeiska kommissionens rapport för 2017 om systemet för tidig varning för farliga produkter (RAPEX)

Statistiken visar att av de 2201 varningar som förmedlats via systemet resulterade i nästan 4000 uppföljningsåtgärder av de nationella marknadskontrollmyndigheterna såsom exempelvis återkallelse från marknaden. Majoriteten av de farliga produkterna som anmälts kom från länder utanför EU där Kina var nummer ett som ursprungsland men däremot har inte antalet farliga produkter från landet ökat i jämförelse med föregående år. Kommissionen för ett nära samarbete med kinesiska myndigheter gällande produktsäkerhet och diskuterar specifika ärenden samt åtgärder.

Rapporten visar också att konsumenter i högre utsträckning köper fler produkter online direkt från länder utanför EU och många av de farliga produkterna som anmälts via systemet säljs också på plattformar eller marknadsplatser online.

Kommissionen lanserade därför den 1 mars 2018 en rekommendation med ett antal operativa åtgärder som ska vidtas av onlineplattformar och EU:s medlemsstater i syfte att förbättra arbetet med olagligt innehåll online när det gäller farliga produkter.

Dessutom uppmanar Kommissionen plattformarna att göra frivilliga åtaganden som går utöver deras rättsliga skyldigheter avseende produktsäkerhet.

Läs Kommissionens pressmeddelande

Läs Kommissionens rapport för RAPEX 2017