Hoppa till innehållet

Vill du anmäla en bristfällig produkt? Misstänker du att en produkt inte lever upp till uppsatta lagstiftningskrav? Myndigheter kan ta emot anmälningar om brister i produkter eller butiker som du misstänker inte uppfyller kraven. En bedömning görs om det finns en anledning att göra en kontroll. Du kan hitta relevant myndighet i produktkravsguiden.

Om ni har en produkt som är farlig och som redan har sålts till era kunder, ska ni genast återkalla den. Ni hittar information och rekommenderad mall för meddelande om återkallelse på Safety Gate.

Om du är näringsidkare och säljer varor i flera EU-länder kan du använda EU-kommissionens elektroniska verktyg, Product Safety Business Alert Gateway, för att skicka en underrättelse till ansvariga myndigheter i dessa länder. Instruktioner och finns på Kommissionens webbplats (endast på engelska). Om du endast säljer dina varor i Sverige ska du underrätta ansvarig svensk myndighet.

En vägledning för produktåterkallelser och andra korrigerande åtgärder finns att läsa på Prosafe´s webbplats (endast på engelska).