Hoppa till innehållet

Klicka här för att läsa mer om marknadskontroll, handel över gränser och företagens ansvar (pdf)

 • Vad är ICSMS?

 • Vad är Safety Gate?

 • Vad är SOLVIT?

 • Vad är ackreditering?

 • Vad är ett anmält organ?

 • Vad är en harmoniserad standard?

 • Måste bruksanvisningen vara på svenska?

 • Vad är teknisk dokumentation?

 • Vad är EU-försäkran om överensstämmelse?

 • Vad är CE-märkning?

 • Vad är nya metoden eller NLF?

 • Vad är harmoniserad respektive icke harmoniserad lagstiftning?

 • Vilket ansvar har jag som distributör/återförsäljare?

 • Jag ska importera en produkt från ett land inom EU, vad ska jag tänka på?

 • Jag ska importera en produkt från tredje land, vad ska jag tänka på?

 • Vad är marknadskontroll?