Hoppa till innehållet

I Kemikalieinspektionens senaste tillsyn av laddare, hörlurar, belysning och annan hemelektronik innehöll 47 procent farliga ämnen i en så stor mängd att de inte får säljas inom EU. Störst var problemen bland billiga produkter från okända varumärken.

– Produkterna är inte akut hälsofarliga för den enskilde konsumenten, säger inspektör Mariana Pilenvik. Men de bidrar till den sammanlagda exponeringen av de farliga kemiska ämnen vi utsätts för i vår vardag och därför är det viktigt att få bort dem från marknaden.

De vanligaste problemen är bly och kadmium i lödningar och ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i mjukgjord plast. 98 produkter från 24 olika företag undersöktes i tillsynen. Resultatet visar att det framför allt är små och till viss del medelstora företag som själva importerar varor som har produkter som inte uppfyller lagstiftningens krav. Det rör sig i flera fall om e-handelsföretag med direktimport från bland annat Kina.

CE-märkning ingen garanti för varornas kvalité

En majoritet av varorna som innehöll för hög halt farliga kemikalier hade trots det CE-märkning. Det är en märkning som tillverkaren ska sätta på elektriska produkter efter en kontroll av att produkten uppfyller lagkrav för EU-marknaden.

– Det indikerar tyvärr att för den här typen av produkter är CE-märkning inte någon garanti för varornas kvalité säger Mariana Pilenvik. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att om en elektrisk produkt saknar CE-märkning så uppfyller den inte lagkraven och risken är stor att den även innehåller ämnen som gör att produkten inte får säljas inom EU.

Företagen ansvarar men konsumenter kan påverka

Det är företagens ansvar att se till att produkterna de säljer är säkra och inte innehåller några förbjudna ämnen. I samband med tillsynen har Kemikalieinspektionen anmält 15 företag för misstänkt miljöbrott. Efter kontakt med Kemikalieinspektionen plockade samtliga företag som hade produkter med för höga halter av farliga ämnen frivilligt bort dom från försäljning.

– Som konsument kan du försöka välja bort lågprisvarorna eftersom det är bland dem som vi hittar de förbjudna ämnena, säger Mariana Pilenvik. Var också uppmärksam när du handlar på nätet från länder utanför EU eftersom produkterna kan innehålla ämnen som är förbjudna här.

Läs Kemikalieinspektionens pressmeddelande här.

Publicerad: 20 september 2023, kl. 14:00 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:35