Hoppa till innehållet

Hallå där…
…Viktoria Lindberg Martinell!

Du arbetar som utredare för marknadskontrollfrågor på Swedac. Vad innebär det?
”Jag jobbar med samordning av marknadskontroll vilket är ett av Swedacs verksamhetsområden. Samordningen sker till stor del i Marknadskontrollrådet, som består av 17 myndigheter där Swedac är ordförande och har rollen som sekretariat. Rådet har möten minst fyra gånger om året och däremellan sker mycket av arbetet i olika arbetsgrupper. Till exempel har jag hand om arbetsgruppen för e-handelsfrågor, där vi utvecklar gemensamma arbetssätt och tillsammans med myndigheterna diskuterar de utmaningar som e-handeln medför för marknadskontrollen.

Vad står högst på agendan i höst?
”I oktober och november arrangerar Marknadskontrollrådet seminariet ’Din produkt, ditt ansvar’ som i år vänder sig till företag som vill veta mer om nya produktregler, få kontakt med myndigheterna och diskutera hur ny teknik skapar nya förutsättningar för handeln och marknadskontrollen. Det brukar hållas i Stockholm vartannat år, men i år väljer vi att arrangera ett seminarium i Göteborg och ett i Malmö för att nå ut till fler företag. Nytt är också att vi arrangerar det tillsammans med Västsvenska – och Sydsvenska handelskammaren. Det ser jag fram emot!”

Vad gör ditt jobb roligt?
Det är roligt att jobba med frågor som bidrar till tilliten i samhället. De produkter som erbjuds på marknaden ska vara säkra för konsumenterna och konkurrensen ska ske på lika villkor för företagen. Sedan är det jätteroligt med alla kontakter med andra myndigheter. Vi har gemensamma frågor att arbeta med för att göra nytta, och jobbar med inriktningen att kontroller egentligen inte ska behövas utan att alla ska göra rätt från början.”

Hur ser det ut med produktsäkerhet via e-handel idag?
”Det beror lite på var man handlar sina produkter. Vanliga webbutiker har bättre koll på de regler som finns. När det kommer till marknadsplatser eller e-handelsplattformar ser det inte lika bra ut. Där finns många produkter som är bristfälliga och som inte lever upp till kraven. Det kommer många nya regler som man måste ha koll på, och där är information och kommunikation från oss som myndighet viktigt.”

Du har jobbat 12 år på Swedac och fem år med marknadskontroll. Hur har de åren varit?
”Intressanta och spännande. Arbetet har ändrats mycket de senaste fem åren. Vi har mer flexibilitet i hur vi arbetar. Det finns en ny marknadskontrollsförordning och uppdraget har blivit bredare. Samarbetet i Europa är också mer formaliserat.”