Hoppa till innehållet

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor utarbeta en nationell handlingsplan för marknadskontroll som årligen ska följas upp och redovisas till regeringen. Denna handlingsplan fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder. Myndigheterna ska dessutom utarbeta marknadskontrollplaner för de specifika produktområden de ansvarar för. Denna skyldighet framgår av EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och produktsäkerhetsförordningen (SFS 2004:469).

 

Myndigheternas sektorsplaner