Hoppa till innehållet

Många produkter är försedda med märkningar som kan ge värdefull information till såväl konsumenter som myndigheter. Det finns både obligatoriska och frivilliga märkningar. På dessa sidor finns en del information om olika slags märkningar.

Kommerskollegium är en myndighet som arbetar för utrikeshandel och handelspolitik. I dokumentet nedan kan du läsa Kommerskollegiets information om allmänna bestämmelser om obligatoriska och frivilliga märken.

Allmänna bestämmelser om frivillig och obligatorisk märkning