Hoppa till innehållet

Idag den 25 juli börjar nya bestämmelser om marknadskontroll att gälla. Bestämmelserna omfattar flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning och är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Det innebär att marknadskontrollmyndigheter får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljö.

Vill du läsa mer om de nya bestämmelserna hittar du mer information på regeringens hemsida.

Publicerad: 25 juli 2022, kl. 07:00 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:45