Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Särskild utredare är utsedd för utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll m.m.

Regeringen har nu utsett en särskild utredare för utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. Utredare är justitierådet Helena Rosén Andersson och uppdraget ska redovisas i augusti 2020.

För mer information, se regeringens pressmeddelande.