Sex generaldirektörer i debattartikel om ökad e-handel och marknadskontroll

Den senaste tiden har det förts en debatt om utmaningar med e-handel, framför allt den ökade privatimporten från Kina, i olika medier. Marknadskontrollmyndigheterna vill lyfta fler aspekter och situationer, vilket vi gör i en debattartikel i SvD.

Sex generaldirektörer i debattartikel om ökad e-handel och marknadskontroll

Det har skett en stor utveckling av marknadsplatser och sätt att förmedla produkter till konsumenter. I vissa fall innebär det att det saknas en ekonomisk aktör som tagit sitt ansvar för att se till att produkterna får säljas och användas i Sverige på ett säkert sätt.

För att begränsa de eventuella negativa effekterna av en digitaliserad handel måste vi möjliggöra för konsumenten att ta sitt ansvar för sin del i arbetet för en rättvis och säker e-handel, vilket bland annat innebär att både branscher och myndigheter måste bli bättre på att kommunicera med konsumenterna, menar generaldirektörerna för Elsäkerhetsverket, Post- och Telestyrelsen, Konsumentverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tullverket och Swedac.

Läs hela debattartikeln här