Swedac får nytt uppdrag från regeringen

EU stöper om unionens marknadskontroll i grunden. Säkrare produkter inom hela Europa är målet. Nu har regeringen utsett Swedac till Sveriges centrala samordningskontor med uppgiften att föra Sveriges talan inom det nya nätverket för marknadskontroll i Bryssel.

Swedac får nytt uppdrag från regeringen

De produkter som säljs i Sverige ska bli ännu bättre kontrollerade, och i förlängningen säkrare, framöver. Från och med 1 januari nästa år börjar EU:s nya regelverk för marknadskontroll inom unionen att gälla.
Den nya förordningen införs i steg. Och i det första steget ska en ny organisation komma på plats. Varje medlemsland i EU ska ha en central funktion som blir det landets röst mot EU och övriga medlemsländer i frågor om marknadskontroll. För svensk del innebär det att Swedac, som redan har uppdraget att samordna svensk marknadskontroll, nu får ett tydligare uppdrag som centralt samordningskontor.

– Alla EU:s medlemsländer skapar samordningskontor. För svensk del är det nytt att vi från och med januari har samarbetsparter som är organiserade på samma sätt som vi. Det skapar helt nya möjligheter att verkligen agera gemensamt, säger Viktoria Lindberg Martinell, utredare på Swedac och en av dem som ska bemanna det centrala samordningskontoret för marknadskontroll i Sverige.

Nytt uppdrag för Swedac

På hemmaplan blir det samordnande uppdraget också något förnyat.

– Vi får möjlighet att bidra till strategier som går över sektorsgränserna, det tror jag blir en stor styrka framåt och något som verkligen behövs. Handel är globalt i dag och många konsumenter köper från helt nya plattformar. Vi behöver nya verktyg för att se till att de produkter som omger oss fortfarande är säkra, säger Viktoria Lindberg Martinell.

När den grundläggande strukturen för EU:s nya marknadskontroll är på plats är det dags för andra steget i införandet av det nya regelverket. Andra delen av EU:s omfattande förordning, som bland annat omfattar åtgärder för produkter som inte lever upp till kraven, införs från och med juli nästa år.

– Vi har ett stort arbete framför oss. Det första mötet med den nya europeiska organisationen är satt till januari. Jag ser fram emot att sätta igång det arbetet, vi har stor potential att göra nytta för alla konsumenter, säger Viktoria Lindberg Martinell.


Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.