Hoppa till innehållet

Stadium Outlet AB återkallar Carromco Snorkling Mask U eftersom den inte har genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd. Läs mer hos Konsumentverket.

Publicerad: 15 mars 2023, kl. 10:24 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:42