Hoppa till innehållet

Allt mer e-handel skapar utmaningar

Sverige är en del av världen, det märks inte minst under den pågående coronakrisen – en kris vi delar med resten av världen. Sverige är också del av en global handelsplats, och med den ökande e-handeln står Kemikalieinspektionen inför nya utmaningar.

Handeln står inför en strukturomvandling på grund av den stora tillväxten av e-handel. När allt fler av oss köper kläder, skor, verktyg och målarfärg på nätet skapar vi också kraftigt förändrade handelsmönster, varuflöden och nya aktörer. Enligt vissa bedömningar kan så mycket som 20-30 procent av den totala handeln utgöras av e-handel kring 2025. Det är bara fem år dit!

En konsekvens av att konsumenter köper varor från leverantörer utanför EU, exempelvis via e-handelsplattformar som Wish, E-bay eller Amazon, är att man som konsument då även blir importör. Det betyder att inget företag inom EU är ansvarigt för att EU-reglerna uppfylls och webbplattformen som man köpte ifrån har i många fall ett oklart ansvar för de varor som förmedlas. Med andra ord: varor som inte hade fått säljas i EU på grund av brister i produkt- eller kemikaliesäkerheten kan levereras direkt hem till brevlådan. Som privatperson är du själv importör och därmed ansvarig för att varorna inte innehåller förbjudna ämnen och är rätt märkta – ett ansvar som ingen normal konsument har kunskap att kunna uppfylla.

Att varor som inte uppfyller EU:s krav på säkerhet och faromärkning kommer in i Sverige och EU är inte bara en farhåga. Tillsyn som gjorts både här i Sverige och i andra EU-länder visar att varor som köpts från e-handlare utanför Europa innehåller förbjuda ämnen i mycket högre utsträckning än varor från europeiska företag.

Så vad ska vi göra? Och vad gör vi?

Vi har på Kemikalieinspektionen under de senaste åren ökat vårt fokus på tillsyn av e-handeln. 2018 genomfördes ett större tillsynsprojekt inom EU som handlade om faromärkning av kemiska produkter som såldes på nätet. Så hög andel som 83 procent saknade en sådan märkning. Förra året ledde vi ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel. Resultatet visade att produkter inköpta via marknadsplatser utanför EU hade brister dubbelt så ofta som produkter som köpts inom EU.

I år är vi också med och leder ett EU-gemensamt projekt om e-handel. Syftet med projektet är att utveckla metoder för tillsyn av e-handelsföretag, och i denna globala handel behöver marknadskontrollmyndigheterna samarbeta mer över gränserna. Kemikalieinspektionen har dessutom nyligen fått i uppdrag av regeringen att analysera e-handelns särskilda utmaningar när det kommer till varors innehåll av kemiska ämnen. Det är ett angeläget och viktigt uppdrag med tanke på hur handeln håller på att förändras. Vi ska redovisa uppdraget till regeringen i januari 2021.

Men vi kommer att behöva göra ännu mer framöver. Inte minst behöver vi samarbete med andra myndigheter och gemensamt öka vår kapacitet att informera om och bedriva tillsyn av att produkter är säkra för konsumenterna. Sverige är en del av världen, och som sådan delar vi världens utmaningar. Coronakrisen har redan påverkat handeln i hög grad. Butikskedjor, stora som små, varslar eller stänger. Det är ännu för tidigt att sia om hur detta kommer att påverka våra köpmönster, men vi kan med sannolikhet anta att e-handeln kommer att vara fortsatt stor och växande.

Publicerad: 7 maj 2020, kl. 11:34 Senast uppdaterad: 9 juni 2020, kl. 11:40