Energismarta produkter som alla tjänar på

När jag vaknar på morgonen knäpper jag på min kaffebryggare, tar en dusch, sätter igång diskmaskinen, knäpper på datorn och Tv-nyheterna och njuter en stund innan resten av familjen vaknar till liv. Jag kanske inte alltid går och tänker på att det är bra för miljön och för plånboken att välja smarta produkter som använder lite el, trots att jag är generaldirektör på Energimyndigheten. Men man kanske inte alltid behöver tänka på det om man redan från början har valt energisnåla produkter. Men det bästa vore väl om någon annan redan har tänkt så att det blir lättare för mig att välja smart?

Som konsument har du antagligen många energikrävande apparater i ditt hem: vitvaror, datautrustning, TV-apparater, belysning med mera. Att begränsa energianvändningen och även andra miljöaspekter hos apparaterna är viktigt för att minska både kostnader för dig som konsument och den negativa miljöbelastning som uppstår av produkter.

Men hur ska du och jag som konsumenter egentligen kunna veta vilka apparater som drar mycket eller lite ström?

Det är här Energimyndigheten kommer in. Vi arbetar för att energislukande apparater ska försvinna från marknaden och ersättas av energismarta.

På EU-nivå har man beslutat om det så kallade ekodesigndirektivet, som innebär att produkter måste ha viss energieffektivitet för att få säljas inom EU. Genom ekodesigndirektivet har man därmed förbjudit de mest ineffektiva produkterna, så att du som konsument aldrig ska behöva riskera att köpa dessa mest elslösande produkter. Ekodesigndirektivet omfattar numera de flesta apparaterna i ditt hem.

Utöver konsumentprodukter regleras numera också en hel del professionella produkter genom ekodesigndirektivet. Elmotorer, fläktar och pumpar är exempel på produkter som numera måste ha en viss energieffektivitet för att få säljas.

Vissa typer av produkter har också obligatoriska energimärkningskrav. Detta har du troligtvis sett i till exempel vitvarubutiker i form av en etikett som visar energieffektivitet hos produkten i en skala från G till A+++. Etiketten ska göra det tydligt för dig hur energieffektiv produkten är och ger dig möjlighet att göra ett aktivt och smartare val. En mycket effektiv produkt kan ha en högre inköpskostnad, men detta kan du tjäna på i längden genom minskade energikostnader. Utöver energiförbrukning ger energimärkningen ofta information om buller och annan prestanda som kan vara viktig i valet av produkt.

De hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven kommer att spara närmare 500 TWh el per år inom EU år 2020. Detta motsvarar ungefär tre gånger Sveriges totala årliga elanvändning!

Dessutom tillkommer besparingar från pannor och varmvattenberedare på 653 TWh primärenergi, vilket innefattar minskningar av el, olja och gas.

Vi på Energimyndigheten är marknadskontrollmyndighet för ekodesign- och energimärkningsregelverken. Med stöd av lagstiftningen och de beslutade produktförordningarna utövar vi marknadskontroll genom att kontrollera att produkter som finns till försäljning i Sverige uppfyller gällande och angivna krav på energieffektivitet. Varje år kontrollerar vi ungefär ett hundratal produkter för att bl.a. se att energianvändningen inte överstiger ekodesignkrav och att produkten uppfyller nivån för avgiven energiklass. En del produkter provas i vårt eget interna ackrediterade lab, Testlab. Vi gör också kontroller i butiker och på internet för att se att handlare märker upp och informerar om produkter på ett korrekt sätt. Vi tar också in tips om bristfälliga produkter via vår hemsida.

Antalet produkttyper som regleras inom ekodesign- och energimärkningsregelverken växer. Vi jobbar därför också för att involvera svenska tillverkare och importörer tidigt i processen och också vägleda om kraven på produkterna. Detta ger vår industri bättre förutsättningar att uppfylla regelverken. Jag ser detta förebyggande arbete som en viktig del av vår uppgift som marknadskontrollmyndighet.

Så jag kan med ett gott samvete gå lägga mig på kvällen och skicka en liten tanke till mina kollegor som har gjort ett fantastiskt jobb för, strax innan jag säger god natt och släcker min energieffektiva sovrumslampa.

Erik Brandsma, Energimyndigheten