EU-test visar på brister hos hårtorkar, platt- och locktänger

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett EU-projekt för att testa säkerheten bland hårtorkar, lock- och plattänger. Av totalt 109 testade produkter visade det sig att mer än hälften hade brister. Den vanligaste bristen är att produkten inte har rätt märkning men sju av produkterna hade allvarliga brister som kan orsaka elchock och brand.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats