Hoppa till innehållet

 

Hallå där Joakim Medin, Arbetsmiljöverket

Joakim Medin, Arbetsmiljöverket

Vad är din roll i Marknadskontrollrådet?

– Jag sitter, tillsammans med min kollega Eva Bernmark, med i Marknadskontrollrådet som representant för Arbetsmiljöverket. Vi arbetar båda på enheten för produktregler och marknadskontroll, där jag också är tillförordnad enhetschef. Utöver att delta i det löpande arbetet i rådet, har vi även engagerat oss i arbetsgrupper både vad gäller marknadsanalys och metodutveckling tillsammans med kollegor från andra marknadskontrollmyndigheter.

På vilket vis kan ni förbättra för konsumenter?

– Genom att vi kontrollerar produkter och ställer krav på att dessa uppfyller de högt ställda krav som finns på att de är säkra, bidrar vi till att förekomsten av farliga produkter minskar. När det gäller Arbetsmiljöverkets tillsynsområde inryms både produkter för yrkesmässigt bruk och vissa konsumentprodukter. Exempel på senare års marknadskontrollprojekt är ett där vi kontrollerat elsparkcyklar.

 

Hallå där David Engstrand, utredare på Folkhälsomyndigheten

David Engstrand, utredare Folkhälsomyndigheten

Vad är din roll i Marknadskontrollrådet?

– Jag representerar Folkhälsomyndigheten och eftersom det bara är min enhet, Enheten för produktkontroll, som arbetar med marknadskontroll är det viktigt att få input från andra som arbetar med det. – Vi på Folkhälsomyndigheten gör markandskontroll av e-handel men även på plats i fysiska butiker för att stäkerställa att produkterna som säljs uppfyller kraven.

På vilket vis kan ni förbättra konsumenter?

– Vi säkerställer att de produkter som säljs är anmälda och korrekt märkta. Alla vet att tobak är dåligt för hälsan men produkterna måste uppfylla lagkraven och de måste till exempel ha hälsovarningar på svenska. Tullverket är en viktig samarbetspartner för oss och de rapporterar när det hittar varor som inte uppfyller kraven och som då antingen förbjuds att säljas eller måste förses med text på svenska.

Vad är din förhoppning när du blickar framåt inom området?

– Att de produkter som säljs lever upp till kraven och att vi minskar införseln av illegala produkter.

 

 

Publicerad: 18 september 2023, kl. 15:26 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:35