Läkemedelsverket förbjuder ytterligare självtest för covid-19

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för försäljningen av ytterligare en produkt som självtest för covid-19.

Testet marknadsförs till svenska konsumenter på webbplatsen aponea.se. Testet bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket. Marknadsförbudet är kopplat till ett vite, om inte försäljningen upphör snarast.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats