Hoppa till innehållet

Swedac informerar om hur ett avtalslöst Brexit kan komma att påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare. Läs mer på Swedacs webbplats.

MSB informerar om hur du som är importör till EU eller distributör som köper in produkter från Storbritannien behöver förbereda dig på ett avtalslöst Brexit. Läs mer på MSBs webbplats:
Brexit påverkar dig som är importör eller distributör av produkter
Om anmält organ avnotifieras

Elsäkerhetsverket informerar om konsekvenser vid ett avtalslöst Brexit för den som tillverkar eller säljer varor eller som har elinstallationsföretag eller som arbetar som elinstallatör. Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Boverket informerar om hur ett avtalslöst Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Läs mer på Boverkets webbplats.

Energimyndigheten informerar om hur ett avtalslöst Brexit kan påverka handeln med utsläppsrätter och vilka följder det kan medföra för svenska verksamhetsutövare. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Tullverket informerar om vad ett avtalslöst Brexit kan innebära för svenska företag och privatpersoner. Läs Brexit – vad innebär det för svensk handel? och Brexit för privatpersoner på Tullverkets webbplats.

Kommerskollegium informerar om vad som händer om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett övergångsavtal. Läs mer på Kommerskollegiums webbplats.

Innehållet kan komma att kompletteras med information från fler myndigheter.