Ökat fokus på marknadskontroll av uppkopplade produkter och kylprodukter

Energimyndigheten deltar i ett nytt EU-gemensamt projekt för marknadskontroll av kylprodukter och produkter med nätverkstandby. Syftet är att säkerställa att energikrävande produkter lever upp till lagkraven inom energimärkning och ekodesign.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats