Skadliga ämnen i många vanliga prylar till hemmet

Många vanliga produkter innehåller skadliga och förbjudna ämnen. Det visar ett stickprov som Kemikalieinspektionen gjort på allt från lampor och vågar till mobilladdare och leksaker. Det är viktigt att vara medveten om att dessa ämnen kan finnas i produkterna, menar Kemikalieinspektionen.

Skadliga ämnen i många vanliga prylar till hemmet

Kemikalieinspektionen har kontrollerat 132 produkter, av dem var 79 hemelektronik. I årets granskning valde man att särskilt undersöka museibutiker och musikelektronik.

Av de prylar som testades innehöll ungefär var femte för höga nivåer av ett eller flera skadliga ämnen, främst bly, kadmium och klorparaffiner. Bly fanns bland annat i kretskort, kadmium i batterier och klorparaffiner i plasten på sladdar.

Gör skada i naturen

Så länge man inte väljer att skruva isär sina prylar innebär det ingen närkontakt med ämnena för en vanlig konsument. Men det är viktigt att vara medveten om att ämnena kan finnas där och att anledningen till att de är förbjudna är att de på sikt kan ge upphov till hälsa – och miljöproblem. Ämnena kan läcka ut om de inte hanteras rätt vid tillverkning eller när de blir avfall.

– Det här är ämnen som är förbjudna sedan länge och Kemikalieinspektionen vill inte att de här produkterna ska finnas kvar.

Rapporten tar inte upp i vilka länder som de undersökta produkterna har tillverkats, men i EU:s varningssystem för farliga konsumentprodukter brukar Kina toppa listorna.

– Det är ett jätteland där mycket billig elektronik tillverkas. Och där finns inte de regler om att det är förbjudet med bly och kadmium som finns i EU. Om tillverkningsland kollas upp skulle det helt säkert peka på Asien

”Köp inte billiga produkter”

Som konsument är det inte lätt att veta om importörerna gjort sitt jobb och tagit reda på vad produkterna innehåller. Den som vill undvika skadliga ämnen bör välja seriösa leverantörer och kvalitetsprodukter.

– Köp inte det allra billigaste, då är det större chans att hitta rätt. Om man köper elektronik ska man se till att den är CE-märkt, det borgar i de flesta fall för att tillverkaren har följt reglerna. Man kan också göra sig lite obekväm och fråga i butiken.

Produkterna som upptäcktes vid tillsynen har nu dragits tillbaka.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats