Varning för diabetesappar utan CE-märkning

Läkemedelsverket varnar för diabetesappar som saknar den CE-märkning som krävs för medicintekniska produkter.

Appar kan användas av personer med diabetes för att beräkna hur mycket insulin som personen behöver ta. Trots att sådana appar ska klassas som medicintekniska produkter saknas i vissa fall den CE-märkning som krävs för att produkten ska leva upp till det medicintekniska regelverket. Läkemedelsverket varnar därför för appar som riktar sig till personer med typ 1-diabetes men som inte är CE-märkta.

För mer information läs Läkemedelverkets artikel här.